Amyda Suryati Panjaitan, A.Pi., M.Si.
Mata Kuliah Yang Diajar :
  • Manajemen Usaha Pembenihan
  • Planktonologi
  • Teknik Pembenihan Ikan Bersirip

Repositori Ilmiah Amyda Suryati Panjaitan, A.Pi., M.Si.
Repositori Administrasi Akademik Amyda Suryati Panjaitan, A.Pi., M.Si.